Ενεργειακή κλάση σπιτιού – Ενεργειακό πιστοποιητικό βαθμίδες.
Ποιες είναι λοιπόν οι βαθμίδες και πως αξιολογείται το ενεργειακό πιστοποιητικό . Ξεκινάμε από τις καλύτερες βαθμίδες που αφορούν νέες κατοικίες – κατασκευές μετά το 2011. Ενεργειακό πιστοποιητικό βαθμίδες:

  • Οι ενεργειακή κλάση του ακίνητου προκύπτει από την σύγκριση της ενέργειας που καταναλώνει το σπίτι σε σχέση με το ιδεατό κτίριο. Έτσι η ετήσια πρωτογενής ενέργεια του ακινήτου σε kWh/m2 συγκρίνεται με την κατανάλωση του ιδεατού κτιρίου και προκύπτει η ενεργειακή κλάση.
  • Οι καλύτερες ως προς το ενεργειακό πιστοποιητικό βαθμίδες είναι οι Α+, Α, Β+, Β. Όλες αυτές οι βαθμίδες είναι για κτίρια κατασκευασμένα εξαρχής με τον νέο κώδικα ΚΕΝΑΚ (Κατασκευές 2012 και 2013 και μετά)και πολύ σπάνια μπορούν κάποια παλαιοτέρα κτίρια να ενταχτούν σε αυτές τις κατηγορίες. Οι κατασκευές αυτές έχουν κατασκευαστεί με σύγχρονες προδιαγραφές και έχουν καλή θερμομόνωση, ενεργειακά τζάμια και σύγχρονα συστήματα θέρμανσης αλλά και παράγωγης ζεστού νερού. Παράλληλα τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις κατασκευές φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις αλλά και πιστοποιήσεις.
  • Οι επόμενες βαθμίδες στο ενεργειακό πιστοποιητικό είναι οι Γ, Δ, Ε που συνήθως αφορούν σπίτια που έχουν κατασκευαστεί με τον κανονισμό θερμομόνωσης δηλαδή μετά το 1979, η είναι παλαιοτέρα επαγγελματικά κτίρια που λόγω κάποιων ιδιαίτερων απαιτήσεων χρήζουν καλύτερης ενεργειακής συμπεριφοράς.
  • Αναφορικά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μια κατηγορία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η κλάση Δ λόγω της ιδιαιτερότητας της σε σχέση με το κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον . Κατοικίες με ενεργειακό πιστοποιητικό κατηγορίας Δ είναι συνήθως κατοικίες κατασκευασμένες μετά το 1979, με παλιά διπλά τζάμια και ηλιακό θερμοσίφωνα, έχουν θερμομόνωση.
  • Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ η κατηγορία που αποτελεί και κριτήριο ένταξης ειναι η Κατηγορία Γ.
  • Οι τελευταίες βαθμίδες στο ενεργειακό πιστοποιητικό είναι οι κατηγορίες Ζ και Η που αφορούν παλαιές κατασκευές και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων. Κτίρια σε αυτές τις βαθμίδες χρήζουν κάποιων παρεμβάσεων που μπορούν να προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερου κόστους λειτουργίας.

Γενικά από τα προηγούμενα έχετε λάβει μια απάντηση σχετικά με την ενεργειακή κλάση των ακινήτων και το πως γίνεται η κατηγοριοποίηση τους. Αν θα έπρεπε να απαντήσουμε συνοπτικά στο ερώτημα σε ποια ενεργειακή κλάση ανήκει το σπίτι, θα λέγαμε ότι θα πρέπει να καλέσετε κάποιον ενεργειακό επιθεωρητή για να πιστοποιήσει την ενεργειακή κλάση του σπιτιού σας. Χωρίς να εκδώσετε το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν θα μπορείτε να γνωρίζετε την ενεργειακή βαθμίδα που ανήκει το σπίτι σας.

Ο υπολογισμός της ενεργειακής κλάσης ενός σπιτιού μπορεί να γίνει μόνο από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές, για αυτό μπορείτε να απευθυνθείτε στο τεχνικό γραφείο του Νικόλαου Κοτρολού. Η πιστοποίηση δίνεται από το ΥΠΕΝ σε Μηχανικούς που έχουν την τεχνική κατάρτιση και γνώση για την ενεργειακή πιστοποίηση ενός σπιτιού. Από αυτούς και μόνο γίνεται ο υπολογισμός της ενεργειακής κλάσης ενός σπιτιού και εν συνεχεία γίνεται η έκδοση του ΠΕΑ.